Laulības

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Ja vēlaties laulāties Bulduru draudzē, jums jābūt kristītiem un iesvētītiem tradicionālas kristīgas konfesijas draudzes locekļiem un vismaz vienam no pāra – mūsu draudzes loceklim

Baznīcā slēgtai laulībai ir juridisks spēks. Tāpēc pirms laulāšanās lūdzam draudzes kancelejā vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā noskaidrot nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus pārbaudīs dzimtsarakstu nodaļa. Izziņu par dokumentu pārbaudi aicininām iesniegt draudzes kancelejā ne vēlāk kā mēnesi pirms laulību dienas. Izziņu draudzes kancelejā var iesniegt līgava vai līgavainis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Lieciniekiem ieteicams būt laulātam pārim, taču izņēmuma gadījumos tie var būt jebkuri divi pilngadīgi cilvēki.

Laulības iesvēte

Laulības iesvēte nozīmē jau noslēgtas laulības apliecināšanu Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību turpmākajam dzīves ceļam.

Pārim, kas vēlas saņemt laulību iesvēti, jābūt kristītiem un iesvētītiem un vismaz vienam no tiem jābūt Bulduru draudzes loceklim. Vismaz nedēļu pirms laulību iesvētes ceremonijas pārim jāuzrāda laulību apliecība un personu apliecinoši dokumenti Bulduru draudzes kancelejā.

Lai vienotos par laulībām, lūdzam vienoties par sarunu ar draudzes mācītāju. Aizpildīto laulību pieteikumu lūgums nosūtīt uz e-pasta adresi info@buldurudraudze.lv. Kopā ar iesniegumu (vai norādot tajā) lūdzam sniegt informāciju arī par laulību lieciniekiem.

Kontakti:

e-pasts: info@buldurudraudze.lv, tālr. 29442118

Laulības pieteikums:

Lejupielādēt DOCX
Lejupielādēt PDF