Kristības

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

Mūsu Baznīcā kristam savu draudzes locekļu bērnus. Tas nozīmē ka vismaz vienam no vecākiem ir jābūt kristītam un iesvētītam un Bulduru draudzes loceklim. Vecākiem, kuri nav iesvētīti ir jāapmeklē iesvētes kurss. Vecākiem, kuri pieder citai LELB draudzei, nepastāv nekādu šķēršļu, lai jūs pārnāktu uz mūsu draudzi, lai vecāki un bērni var būt vienas draudzes locekļi. Krustvecākiem, ja tādus pieaicina, jābūt kristītiem un iesvētītiem.

Lai kristītu bērnu Bulduru draudzē, vecākiem jāsazinās ar draudzes mācītāju, lai vienotos par kristībām un to iespējamo norise laiku.

Kontakti:

e-pasts: info@buldurudraudze.lv, tālr. 29442118

Ziņas par kristāmo:

Lejupielādēt DOCX
Lejupielādēt PDF