Iesvētības

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

Lai kļūtu par Bulduru draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un vēlmi tiekties mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētību brīdī cilvēks apliecina savu apzinātu izvēli sekot Kristum un vēlmi piederēt Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai un Bulduru draudzei.

Mēs gaidām iesvētes mācībās ikvienu, kurš vēlas padziļināt savas attiecības ar Dievu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu! Ja neesat kristīti, tad iesvētes mācība būs vienlaicīgi arī sagatavošanās kristībai.

Lai pieteiktos iesvētes mācībām, lūgums iepriekš sazināties ar mācītāju, lai vienotos par tikšanās laiku.

Kontakti:

e-pasts: info@buldurudraudze.lv, tālr. 29442118