26. jūnijā 13.00 Ģimeņu dievkalpojums.

14.30 mākslas meistardarbnīcu jauniešiem “Teātra māksla – Tev!” noslēguma pasākums – uzvedums.