Dievkalpojumi klusajā nedēļā un Lieldienās

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

28. martā, plkst. 18.00
Zaļajā ceturtdienā

29. martā, plkst. 13.00
Lielajā piektdienā

31. martā, plkst. 13.00
Lieldienu – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

7. aprīlī, plkst. 13.00
Baltā svētdiena – ģimenes dievkalpojums