Lieldienas

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

7. aprīlī – 13.00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

9. aprīlī – 13.00

Lieldienas, ģimenes dievkalpojums
Meistardarbnīca bērniem