Leļļu teātra studijas izrāde “Reiz Sensenos Laikos”

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

3. septembrī 13.00 ģimenes dievkalpojums.
Noslēgumā 14.50 Jūrmalas leļļu teātra studijas izrāde “Reiz Sensenos Laikos”.