Ģimenes dievkalpojums 12. februārī

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Svētdien, 12. februārī, 13.00.

 Tēma Ģimeņu dievkalpojumā Bartimeja dziedināšana.
Lasīt Marka evaņģēlijā 10:46-52. “Kungs es gribu redzēt.”