Rudens talka 12. novembrī

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Sestdien, 12. novembrī, 11.00.

Gaidīsim jūs baznīcas teritorijas un iekštelpu sakopšanā!