Pļaujas svētku dievkalpojums

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Plkst. 13:00
Pļaujas svētku un ģimenes dievkalpojums.
Radošā darbnīca bērniem.