Mūžības svētdienas dievkalpojums 20. novembrī

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

Mūžības svētdienas dievkalpojums Bulduru baznīcā 20. novembrī 13.00.
Baznīcas gads noslēdzas ar Mūžības svētdienu.
Mūžības svētdienā mēs – ticībā uz Augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību – pieminēsim mirušos tuviniekus, iededzot svecītes skuju vainagā.
Kas vēlas pieminēt savus tuviniekus, lūdzam sniegt informāciju, Jums ērtākajā no variantiem:

Nosūtot uz draudzes e-pastu,
Nosūtot mācītājam,
Nosūtot draudzes priekšniecei,
Personīgi iedodot pirms dievkalpojuma.

Jēzus sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” /Jņ.11:25/