Ģimeņu dievkalpojums

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bulduru draudze

24. jūlijā 13.00 Ģimeņu dievkalpojums un meistardarbnīca bērniem – rotu izgatavošana.

14.30 literāri muzikāla pēcpusdiena kopā ar mākslinieci Elīnu Līci.
Sadraudzība pēc koncerta.