Svētdien, 8. janvārī, 13.00.

Zvaigznes dienas ģimeņu dievkalpojums.