7. janvārī, 13.00
Zvaigznes dienas ģimenes dievkalpojums